Co musím splnit, abych mohl být oddlužen?

Nově již není nutnou podmínkou pro povolení oddlužení předpoklad, že dlužník zaplatí nejméně 30 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Neznamená to však, jak je některými společnostmi ve snaze o nalákání klientů mylně vykládáno, že dlužníkovi bude schváleno oddlužení, i v případě, kdy nebude schopen zaplatit vůbec nic.

Dlužník musí soudu doložit svou schopnost platit činnost insolvenčního správce a stejnou částku i věřitelům a také výživné a cenu za sepis návrhu na povolení oddlužení. Minimální měsíční splátka tak představuje částku 1.800,- Kč, a to pouze v případech, kdy insolvenční správce nebude plátcem DPH, častěji tedy 2.178,- Kč.

Dlužník žádající o oddlužení nesmí mít kvalifikovanou insolvenční historii, tj. v posledních 10 letech mu nesmělo být přiznáno osvobození od placení pohledávek, v posledních 5 letech nesměl být jeho návrh na povolení oddlužení zamítnut nebo oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr nebo v posledních 3 měsících nesměla vzít svůj návrh na povolení oddlužení zpět.

Nedojde-li k prokázání splnění těchto podmínek, tedy soud např. dojde k závěru, že je návrh dlužníka podaný lehkomyslně, že tento prokázal svůj nedbalý přístup, nebo že dlužník nebude schopen platit potřebnou částku, bude návrh zamítnut.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

© 2019 | Mgr. Petr Žižka, advokátní kancelář, IČ 04848993, sídlem Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, evidováno ČAK 16898