Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Advokátní kancelář Mgr. Petra Žižky, se sídlem Sedláčkova 209/16, Plzeň 30100, IČO 04848993, zapsaného v registru České advokátní komory pod ev.č. 16898.

Informace o klientech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. v účinném znění. Advokátní kancelář veškeré údaje získané od klientů užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu klientů nakládá advokátní kancelář s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o zpracování osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti.

Rozsah a důvod zpracování osobních údajů

Advokátní kancelář zpracovává pouze osobní údaje, které sami poskytnete, a to:

a) Z důvodu plnění a uzavření smlouvy

Část vašich osobních údajů je nutná k tomu, aby s vámi mohla být uzavřena smlouva o poskytování služeb. Jakmile je smlouva uzavřena, Vaše osobní údaje jsou zpracovávány k řádnému poskytování sjednaných služeb.

b) Na základě oprávněného zájmu

Vaše osobní údaje jsou používány i k tomu, aby Vám byl poskytnut relevantní obsah webu, tedy obsah, který je pro vás zajímavý a účelný. Na základě oprávněného zájmu jsou takto zpracovávány zejména osobní údaje – cookies.

c) Na základě souhlasu

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Více informací a dokumentů

Pokud si u klient objedná poskytnutí služby, je povinen poskytnout i další údaje, které jsou k jejímu poskytnutí nezbytné. V opačném případě nese klient nebezpečí na ztrátě kvality služby.

Osobní údaje zpracovávané automaticky

Při návštěvě této webové stránky o vás mohou být shromažďovány určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Dále mohou být zpracovávány informace o vašem chování na těchto webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na těchto webových stránkách navštívíte. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani správce nedokáže přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na tyto webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje mohou být zpracovávány i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Automaticky zpracováváme i cookies. Více o Cookies

Co je soubor cookie?

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.

Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

K čemu se cookies používají?

Cookies slouží k několika účelům. Na těchto webových stránkách používáme tyto cookies:

Technická cookies: k tomu, aby náš web fungoval správně

Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference (např. nastavení jazyka, ve kterém se vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhají vám funkční cookies.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš web, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil apod.)

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají.

Zpracovávání analytických cookies z naší strany můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Vypnutím analytických cookies nám nicméně bohužel podstatně ztížíte zlepšování našeho internetového obchodu.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

Veškeré získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu správce a ten je bez souhlasu klienta neposkytuje žádným třetím osobám.

Doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu, a dále po dobu po kterou tak stanový příslušné právní předpisy.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, musí být zpracovávány bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje u správce nás v bezpečí. Aby zamezil neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedl přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu, a to v rozsahu vyžadovaná právním řádem ČR.

Správce využívá taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Osobní údaje osob mladší 18-let

Služby poskytované prostřednictvím tohoto webu nejsou určeny pro osoby mladší 18 let.

Práva subjektu osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které jsou v souvislosti s vámi zpracovávány (tzv. právo být „zapomenut“). Veškeré podněty směřující k uvedeným úkonům je možné provést prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, a to vždy v rozsahu a způsobem, který připouští právní řád ČR.

Např. výmaz se nedotkne údajů na dokumentech, které správce musí dle právních předpisůdále uchovávat (např. faktury či dobropisy).

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

© 2019 | Mgr. Petr Žižka, advokátní kancelář, IČ 04848993, sídlem Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, evidováno ČAK 16898