Oddlužení nemusí znamenat ztrátu nemovitosti

Pro řízení, u kterých bylo o úpadku rozhodnuto v roce 2021, existují už jen 3 formy realizace oddlužení: plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, zpeněžení majetkové podstaty, kombinace obou forem. Pokud jste však vlastníkem nemovitosti, oddlužení formou plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty automaticky neznamená, že bude Vaše nemovitost prodána. Novela Číst více…

Jak dlouho oddlužení trvá?

Přemýšlíte o oddlužení, ale nevíte, co očekávat a jak dlouho bude celý proces trvat? Rozhodně kratší dobu nežli běžné splácení Vašich závazků, pokud již byly Vaše závazky předány exekutorovi, případně pokud se již objevily vysoké úroky z prodlení. Oddlužení formou splátkového kalendáře (tedy nejběžnější forma oddlužení) trvá maximálně pět let, resp. Číst více…

Jak se nejefektivněji dostat z dluhové pasti? Řešením je oddlužení.

Co je to vlastně oddlužení formou insolvence? Oddlužení je zákonná cesta k životu bez dluhů. Zjednodušeně řešeno, je to takový proces, který Vás zbaví Vašich závazků, včetně exekucí. Oddlužení je určeno standardně pouze pro fyzické a právnické osoby, které nejsou ze zákona považovány za podnikatele a nemají dluhy z podnikání. Dluhy z podnikání nebrání Číst více…

Oddlužení podnikatelů

Řešení úpadku oddlužením je již možné dokonce i u aktivních podnikatelů. I skutečnost, že podnikatel v minulosti prošel konkurzem, není překážkou oddlužení. Oddlužení podnikatele je ovšem náročnější než oddlužení nepodnikajících osob. Má-li podnikatel zájem o řešení svého úpadku formou oddlužením, musí mimo jiné také dokázat, že věřitel pohledávky vzniklé z Číst více…