Zastavení exekuce díky oddlužení (insolvenci)

Publikoval administrator v

Insolvenční řízení (oddlužení) má pro dlužníka jednu zásadní výhodu. Od okamžiku zahájení insolvenčního řízení získává dlužník soudní ochranu před věřiteli, vymahači i exekutory. Osobní bankrot tak znamená ochranu před útoky věřitelů včetně zastavení exekuce. Exekuce zahájením insolvenčního řízení tedy nelze vykonat.
Zahájení insolvenčního řízení v praxi znamená, že exekutor sice může vydat exekuční příkaz, ale nesmí ho fakticky provést (tedy vstoupit do bytu, provést dražbu nemovitosti, stáhnout peníze z účtu v bance nebo vyplatit již vymožené plnění věřiteli). Po vydání usnesení o úpadku dlužníka, exekutor nesmí exekuční příkaz už ani vydat.
Exekutor je pak povinen insolvenčnímu správci vydat to, co od dlužníka vymohl. Exekutor musí vyplatit insolvenčnímu správci veškeré vymožené plnění a náklady exekuce přihlašuje v insolvenčním řízení přihláškou jako jeden z běžných věřitelů. Insolvenční správce přezkoumá výši a oprávněnost nákladů exekutora.

Postavení exekutora a insolvenčního správce

Od schválení oddlužení do jeho ukončení má v oddlužení stanovený splátkový kalendář naprostou přednost. Osoba exekutora tedy zahájením insolvence (podáním návrhu na povolení oddlužení) tedy pro Vás přestává existovat a místo něj nastupuje insolvenční správce.

Exekuce v průběhu oddlužení

Během oddlužení by dlužník již neměl vytvářet žádné nové závazky, které není schopen hradit (závazky, které je schopen hradit ovšem vytvářet může). Pokud vznikají nové dluhy, může nový věřitel dluh vymáhat i exekučně, a to bez omezení. Tyto nové dluhy musí dlužník hradit v plné výši mimo splátkový kalendář. Řešení nového dluhu během oddlužení je důvodem pro zrušení oddlužení bez možnosti dosáhnout osvobození od placení zbylých dluhů. Tím dojde k obnovení i starých exekucí starých dluhů a celý proces oddlužení tak byl zbytečný.

Mám exekuce, mohu se oddlužit?

V případě, že vám exekuce hrozí nebo již máte více exekucí, pak byste do insolvence vstoupit měli, protože se nacházíte v tzv. faktickém úpadku. Pokud jste podnikatelem (a je jedno, zda jste OSVČ nebo právnická osoba), který je v takovémto úpadku, pak je dokonce Vaší povinností podat na sebe insolvenční návrh (tzv. dlužnický insolvenční návrh), protože jinak můžete svým věřitelům odpovídat za škodu, kterou způsobíte věřitelům tím, že jste insolvenční návrh řádně a včas nepodali.
Jakmile bude zahájeno insolvenční řízení (do 3 dnů od podání insolvenčního návrhu na soud), nemůže již být provedena exekuce vašeho majetku. Exekutor tedy již například nemůže provést dražbu vašeho majetku, a to dokonce i tehdy, pokud by již exekuce byla nařízena.
V urgentních případech jsme schopni připravit insolvenční návrh na povolení oddlužení do 24 hodin od předání potřebných podkladů. Pokud potřebujete urgentní právní pomoc, neváhejte nás se na nás obrátit na uvedených kontaktech.

Kategorie: Články

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *