Oddlužení a (ne)zaměstnání

Publikoval administrator v

Mohu se nechat oddlužit, i když jsem nezaměstnaný?

Pokud jste nezaměstnaný (tedy jste vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání) a trvale si zaměstnání hledáte, nebo pobíráte dávky podpory v nezaměstnanosti, je možné navýšit chybějící příjem uzavřením smlouvy o důchodu či darovací smlouvy. Přesnou částku, kterou potřebujete pro soud doložit Vám samozřejmě sdělíme před podáním insolvenčního návrhu.

Dávky z Úřadu práce se započítávají do příjmů žadatele, ze kterého se počítá výše splátek pro splácení dluhů v oddlužení. Pokud z těchto dávek není možné nutnou částku splatit, je možné chybějící část doplatit např. příspěvkem třetích osob (např. příbuzných) ve formě jednorázového daru nebo pravidelných měsíčních částek na základě darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu, kdy tyto smlouvy pro Vás připravíme v rámci ceny za insolvenční návrh (návrh na povolení oddlužení), tj. za 4000 Kč + DPH v případě jednotlivce nebo 6.000 Kč + DPH v případě společného oddlužení manželů. Dlužníkům, kterým se nepodaří dát dohromady měsíčně splátku ve výši 2 178 Kč, oddlužení povoleno nebude. V případě společného oddlužení manželů se jedná o měsíční splátku ve výši 3 268 Kč.

Co mám dělat, pokud je můj příjem pro oddlužení příliš nízký?

I v tomto případě je možné řešit Vaši situaci oddlužením, a to uzavřením smlouvy o důchodu nebo darovací smlouvy, případně doporučujeme si sehnat brigádu či jiný typ dohody o provedení práce či pracovní činnosti. Domluvte si úvodní konzultaci, která je zcela zdarma, abychom kvalifikovaně posoudili Vaše možnosti.

Co se stane, když v průběhu oddlužení přijdu o práci?

Pokud v průběhu oddlužení ztratíte zaměstnání, máte zejména povinnost o situaci informovat soud i insolvenčního správce a usilovat o získání nových příjmů (najít si co nejdříve nové zaměstnání nebo třeba i začít podnikat). Oddlužení Vám tedy automaticky zrušeno nebude. V případě, že nebudete porušovat žádnou svoji povinnost, vynaložíte veškeré úsilí k opětovnému získání či navýšení příjmu a budete schopni hradit alespoň minimální splátku, ke zrušení oddlužení nedojde.


0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *