Na podzim přijde milostivé léto pro dlužníky

Publikoval administrator v

Poslanecká sněmovna schválila v červenci 2021 poměrně velkou novelu v oblasti exekucí, kdy jednou ze změn bude pro dlužníky jednodušší zbavení dluhů za výhodnějších podmínek. „Milostivé léto“ je název pro tříměsíční období, kdy mohou lidé splatit levněji své „veřejnoprávní“ dluhy. Této příležitosti je možné využít jen od 28.10. do 28.1.2022.

Jakých dluhů se milostivé léto týká?

Je určeno pro dluhy fyzických osob vůči:

 1. Česká republika,

 2. Územní samosprávný celek (obec), včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,

 3. státní příspěvková organizace,

 4. státní fond,

 5. veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

 6. dobrovolný svazek obcí,

 7. regionální rada regionu soudržnosti,

 8. příspěvková organizace územního samosprávného celku,

 9. ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

 10. obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

 11. státní podnik nebo národní podnik,

 12. zdravotní pojišťovna,

 13. Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

 14. právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“)

Jedná se o jednorázovou šanci, kdy dlužníci mohou své dluhy splatit výrazně levněji, vyřešit své finanční problémy a vrátit se do zpět do života s čistým štítem.

V praxi by to mělo fungovat tak, že dlužník kontaktuje exekutora s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny, kterou dlužníkovi exekutor sdělí prostřednictvím dopisu nebo emailu. Ve sdělení bude uvedena informace, kolik dlužník aktuálně musí ještě doplatit z jistiny. V období milostivého léta (tedy od 28.10.2021) uhradí dlužník pouze sdělenou částku (zbytek jistiny) + 750,- Kč s DPH (cca 900,- Kč) a dále je osvobozen od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek, které přesahují zaplacenou jistinu v exekučním řízení. Dlužník tedy nemusí již doplácet za tzv. příslušenství, tedy žádné úroky, penále, pokuty nebo poplatky za nesplacení.

Po uhrazení jistiny a nákladů na zastavení exekuce (výše uvedeno 908,- Kč s DPH) sdělí dlužník doporučeným dopisem exekutorovi, že dle části IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb., využívá možnosti milostivého léta.

V návaznosti na doporučený dopis ohledně využití milostivého léta, je exekutor povinen vydat meritorní rozhodnutí o zastavení exekuce, které dlužníka osvobodí od placení pohledávek, jež přesahují zaplacenou jistinu v daném exekučním řízení, a to i bez i bez souhlasu oprávněného či návrhu povinného.

Milostivé léto je jedinečná příležitost pro dlužníky dostat se z dluhové pasti, ale také pro věřitele, kteří dostanou zaplacenou alespoň dlužnou částku bez příslušenství, na místo dlouze se táhnoucího exekučního řízení, kdy z dlužné částky běžně nemusí být splaceno vůbec nic.

Takto obrovská příležitost, kdy se dlužníci mohou osvobodit od poměrně velké části dluhu se v České republice doposud nikdy nebyla, a proto by byla škoda jí nevyužít.

Nabízíme zdarma posouzení Vaší situace

Kategorie: Články

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *