Na podzim přijde milostivé léto pro dlužníky

Poslanecká sněmovna schválila v červenci 2021 poměrně velkou novelu v oblasti exekucí, kdy jednou ze změn bude pro dlužníky jednodušší zbavení dluhů za výhodnějších podmínek. „Milostivé léto“ je název pro tříměsíční období, kdy mohou lidé splatit levněji své „veřejnoprávní“ dluhy. Této příležitosti je možné využít jen od 28.10. do 28.1.2022. Jakých dluhů Číst více…

Zastavení exekuce díky oddlužení (insolvenci)

Insolvenční řízení (oddlužení) má pro dlužníka jednu zásadní výhodu. Od okamžiku zahájení insolvenčního řízení získává dlužník soudní ochranu před věřiteli, vymahači i exekutory. Osobní bankrot tak znamená ochranu před útoky věřitelů včetně zastavení exekuce. Exekuce zahájením insolvenčního řízení tedy nelze vykonat. Zahájení insolvenčního řízení v praxi znamená, že exekutor sice Číst více…

Oddlužení manželů (návrh na povolení oddlužení manželů) v roce 2021

V případě, že uvažujete o podání návrhu na povolení oddlužení, ale již jste uzavřeli sňatek, doporučujeme, abyste s Vaší manželkou či Vaším manželem podali společný insolvenční návrh na oddlužení. Proč oddlužit oba manžele? Dluhy vzniklé za trvání manželství jsou dluhy společné a nerozdílné obou manželů z důvodu společného jmění manželů. I pokud úvěrovou Číst více…

Oddlužení a (ne)zaměstnání

Mohu se nechat oddlužit, i když jsem nezaměstnaný? Pokud jste nezaměstnaný (tedy jste vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání) a trvale si zaměstnání hledáte, nebo pobíráte dávky podpory v nezaměstnanosti, je možné navýšit chybějící příjem uzavřením smlouvy o důchodu či darovací smlouvy. Přesnou částku, kterou potřebujete pro soud doložit Vám samozřejmě sdělíme Číst více…

Oddlužení nemusí znamenat ztrátu nemovitosti

Pro řízení, u kterých bylo o úpadku rozhodnuto v roce 2021, existují už jen 3 formy realizace oddlužení: plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, zpeněžení majetkové podstaty, kombinace obou forem. Pokud jste však vlastníkem nemovitosti, oddlužení formou plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty automaticky neznamená, že bude Vaše nemovitost prodána. Novela Číst více…

Jak dlouho oddlužení trvá?

Přemýšlíte o oddlužení, ale nevíte, co očekávat a jak dlouho bude celý proces trvat? Rozhodně kratší dobu nežli běžné splácení Vašich závazků, pokud již byly Vaše závazky předány exekutorovi, případně pokud se již objevily vysoké úroky z prodlení. Oddlužení formou splátkového kalendáře (tedy nejběžnější forma oddlužení) trvá maximálně pět let, resp. Číst více…

Jak se nejefektivněji dostat z dluhové pasti? Řešením je oddlužení.

Co je to vlastně oddlužení formou insolvence? Oddlužení je zákonná cesta k životu bez dluhů. Zjednodušeně řešeno, je to takový proces, který Vás zbaví Vašich závazků, včetně exekucí. Oddlužení je určeno standardně pouze pro fyzické a právnické osoby, které nejsou ze zákona považovány za podnikatele a nemají dluhy z podnikání. Dluhy z podnikání nebrání Číst více…

Oddlužení podnikatelů

Řešení úpadku oddlužením je již možné dokonce i u aktivních podnikatelů. I skutečnost, že podnikatel v minulosti prošel konkurzem, není překážkou oddlužení. Oddlužení podnikatele je ovšem náročnější než oddlužení nepodnikajících osob. Má-li podnikatel zájem o řešení svého úpadku formou oddlužením, musí mimo jiné také dokázat, že věřitel pohledávky vzniklé z Číst více…