Jak dlouho oddlužení trvá?

Publikoval administrator v

Přemýšlíte o oddlužení, ale nevíte, co očekávat a jak dlouho bude celý proces trvat? Rozhodně kratší dobu nežli běžné splácení Vašich závazků, pokud již byly Vaše závazky předány exekutorovi, případně pokud se již objevily vysoké úroky z prodlení.

Oddlužení formou splátkového kalendáře (tedy nejběžnější forma oddlužení) trvá maximálně pět let, resp. 60 měsíců. Kratší doba je možná v případě, že uhradíte 100 % svých závazků, včetně odměny insolvenčního správce. S účinností od 1. 6. 2019 byla zavedena také varianta oddlužení za tři roky, za podmínky úhrady 60 % závazků. Tří letá délka trvání platí také nově pro starobní důchodce nebo invalidní důchodce II. a III. stupně, a to bez spodní minimální hranice plnění. Z důležitých důvodu je možno na žádost dlužníka oddlužení přerušit a prodloužit až o 6 měsíců. V případě oddlužení formou prodeje majetku pak oddlužení trvá jen do doby, než se zpeněží Váš majetek.

Přerušení oddlužení

Přerušení oddlužení znamená, že až 1 rok nemusíte splácet. Přerušení může povolit pouze insolvenční soud, kterému to musí navrhnout dlužník nebo insolvenční správce. Pro přerušení musí existovat důležité důvody.

Prodloužení oddlužení znamená, že můžete splácet až o 6 měsíců déle, abyste splnil oddlužení. Také prodloužení může povolit pouze insolvenční soud, a to pouze na návrh dlužníka, musí existovat důležité důvody.

Lhůta pro schválení oddlužení soudem

Zahájení insolvenčního řízení se oznamuje vyhláškou, kterou insolvenční soud musí v insolvenčním rejstříku zveřejnit do 3 pracovních dnů od doby, kdy mu byl návrh na povolení oddlužení doručen. Insolvenční soud obvykle vydá rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení do 4 týdnů od podání bezvadného insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení.

Tímto rozhodnutím insolvenční soud ustanoví insolvenčního správce do funkce. Vy jako dlužník nemůžete rozhodnout o změně insolvenčního správce, můžete ale navrhnout jeho zproštění, pokud insolvenční správce neplní řádně a včas své povinnosti, nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí nebo závažně porušil důležitou povinnost. Nemáte však nárok na to, aby soud správce opravdu zprostil a ustanovil nového.

V insolvenčním rejstříku může každý sledovat průběh každého insolvenčního řízení, protože soud v něm zveřejňuje velké množství dokumentů (Vaše podání, zprávy insolvenčního správce, svá usnesení apod.).

S návrhem na povolení oddlužení Vám rádi pomůžeme, vše jde vyřídit online bez nutnosti osobního setkání. Nyní poskytujeme i zcela bezplatnou konzultaci ohledně celého procesu oddlužení. Neváhejte se na nás obrátit.

Kategorie: Články

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *