Jak se nejefektivněji dostat z dluhové pasti? Řešením je oddlužení.

Publikoval administrator v

Co je to vlastně oddlužení formou insolvence?

Oddlužení je zákonná cesta k životu bez dluhů. Zjednodušeně řešeno, je to takový proces, který Vás zbaví Vašich závazků, včetně exekucí. Oddlužení je určeno standardně pouze pro fyzické a právnické osoby, které nejsou ze zákona považovány za podnikatele a nemají dluhy z podnikání. Dluhy z podnikání nebrání oddlužení tehdy, pokud s tím věřitel takové pohledávky souhlasí (přičemž od 1. 7. 2017 platí pravidlo, že když věřitel nereaguje, tak souhlasí) nebo se jedná o zajištěnou pohledávku. Od 1. 6. 2019 může být oddlužení realizováno buď plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, nebo samotným zpeněžením majetkové podstaty (do té doby bylo možné ještě oddlužení samotným plněním splátkového kalendáře). Na rozdíl od konkursu je po skončení oddlužení možné dlužníkovi přiznat osvobození od placení dosud neuspokojených pohledávek. Insolvence nejdéle trvá 5 let (3 roky v případě starobního či invalidního důchodu II., III. stupně), kdy již není nezbytné splatit 30 % všech svých pohledávek. Nyní na oddlužení dosáhne téměř každý.

Kdy je vhodné začít o oddlužení uvažovat?

 • dlužíte-li alespoň dvěma různým věřitelům,
 • stávající dluhy nesplácíte nebo je vzhledem k vašim příjmům nebudete moci splácet,
 • v následujících letech budete mít takové příjmy, které umožní splatit alespoň minimální část závazků

Podmínky pro oddlužení v roce 2020

Abyste splňovali podmínky pro oddlužení, je nezbytné mít dluhy u dvou či více věřitelů (kdy je za věřitele považován taktéž exekutor) a nebýt dlouhodobě schopný platit své dluhy. Každý, kdo bude schopen platit měsíčně odměnu insolvenčnímu správci ve výši 1 089 Kč a minimálně stejnou částku věřitelům a zároveň splní i další podmínky, bude moci vstoupit do oddlužení. V případě společného oddlužení manželů se jedná o měsíční splátku ve výši 3 268 Kč.

Již není nutné v návrhu na povolení oddlužení prokazovat, že je dlužník schopen během pěti let splatit 30 % svých závazků. K návrhu na povolení oddlužení se již zmiňují pouze očekávané příjmy v následujícím roce.

Požadavky pro povolení oddlužení

Pokud splňujete základní podmínky pro oddlužení, je nezbytné zmínit další požadavky, které jsou pro povolení oddlužení nezbytné. Jedná se následující:

 • poctivý záměr,
 • schopnost splácet v plné výši odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce (1089,- Kč měsíčně)
 • odpovědný přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení,

Jak se dokládají příjmy pro oddlužení?

Soud posuzuje příjmy dlužníka, a to nejen současné, ale i příjmy za období jednoho roku zpětně. Níže naleznete doporučený seznam dokumentů prokazujících příjmy pro podání návrhu na oddlužení.

 1. V případě zaměstnanců – doloží pracovní smlouvu a mzdový výměr, nebo potvrzení zaměstnavatele o čisté mzdě, výplatní pásky za celé zadané období, evidenční list důchodového pojištění za zadané období, výpisy z bankovního účtu o přijatých platbách mzdy. Pro povolení oddlužení lze přikládat jakékoliv příjmy ze zaměstnání včetně příjmů plynoucích z dohod o provedení práce nebo dohod o provedení činnosti
 2. V případě podnikatelů – doloží daňové přiznání a vydané faktury, přehled příjmů a výdajů v roce podání žádosti o oddlužení, pokud ještě nebylo ukončeno účetní závěrkou, přehled skutečných výdajů v podnikání, pokud jsou v daňovém přiznání výdaje uplatňovány tzv. výdajovým paušálem
 3. V případě důchodců – doloží aktuální důchodový výměr, přehled o vyplaceném důchodu za celé zadané období (vystaví na pobočce správy sociálního zabezpečení), kopie složenek o vyplaceném důchodu
 4. V případě osob nezaměstnaných či osob bez příjmu – doloží např. výměr podpory v nezaměstnanosti, smlouvu o daru, výpis z účtu nebo složenky
 5. V případě osob na rodičovská nebo mateřské – rodič doloží potvrzení o čerpaných dávkách rodičovské (vystaví na požádání pobočka úřadu práce), potvrzení o čerpaných dávkách mateřské (na požádání na pobočce správy sociálního zabezpečení), kopie složenek o vyplacených dávkách podpory, výpisy z bankovního účtu o přijatých dávkách podpory

V rámci zpracování insolvenčního návrhu (návrhu na povolení oddlužení) provedeme kontrolu výše příjmů a v případě nutnosti navýšení příjmu Vám tuto skutečnost včas sdělíme a nalezneme řešení.

SJEDNETE SI NEZÁVAZNOU KONZULTACI ZDARMA.

Na ní nemusíte nic podepisovat, ani se nám k ničemu zavazovat. Pro sjednání bezplatné konzultace vyplňte a odešlete jednoduchý formulář na našich webových stránkách nebo nás můžete rovnou kontaktovat na telefonním čísle 703 955 628 nebo na e-mailové adrese info@oddluzeni-pohodlne.cz. Vše lze vyřešit i online bez osobní schůzky, což doporučujeme. Oddlužení nebylo nikdy tak výhodné a jednoduché, jako je tomu v roce 2020.

Kategorie: Články

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *