Oddlužení podnikatelů

Publikoval administrator v

Řešení úpadku oddlužením je již možné dokonce i u aktivních podnikatelů. I skutečnost, že podnikatel v minulosti prošel konkurzem, není překážkou oddlužení. Oddlužení podnikatele je ovšem náročnější než oddlužení nepodnikajících osob. Má-li podnikatel zájem o řešení svého úpadku formou oddlužením, musí mimo jiné také dokázat, že věřitel pohledávky vzniklé z podnikání dlužníka s tímto způsobem řešení jeho úpadku souhlasí, ať již výslovně nebo na základě nevyvratitelné domněnky jeho souhlasu. Platí, že i podnikatel se může oddlužit, pokud jeho věřitel z podnikání výslovně nesdělí, že s tímto způsobem nesouhlasí. Mlčení věřitele tedy znamená jednoznačně souhlas.

Výhody oddlužení OSVČ

• díky oddlužení se OSVČ nemusí obávat věřitelů, exekutorů a vymahačů, neboť je již od zahájení insolvenčního řízení pod ochranou soudu (později i insolvenčního správce) a insolvenčního zákona
• OSVČ bude znát přesný termín skončení oddlužení
• OSVČ má po celou dobu oddlužení garantovanou určitou částku, která mu každý měsíc zůstane na živobytí
• od roku 2019 již není minimální hranice 30% splacení dluhů
• po oddlužení se OSVČ zbaví starých dluhů, včetně těch, které jsou nepřihlášené
• díky oddlužení je možné pokračovat v podnikání, tedy zachovat svou živnost

Oddlužení manželů, i když druhý z manželů nepodniká

Jednou z forem oddlužení podnikatele je forma oddlužení manželů, jelikož podnikání jen jednoho z manželů není pro společné oddlužení manželů překážkou. V takovém případě oba manželé společně hradí splátky na všechny přihlášené a uznané závazky (a je jedno, jestli se jedná o závazek jednoho nebo druhého manžela). Na manžele co do jejich příjmů i do jejich závazků se nahlíží jako na jedinou osobu s tím, že pro ně platí stejné podmínky jako pro jednotlivce.

Je možné býti společníkem ve společnosti a úspěšně žádat o oddlužení? Může s.r.o. dále fungovat?

Vlastnictví společnosti (držení obchodního podílu) samo o sobě není podnikáním. Za podnikání se považuje podnikání na živnostenský list, tedy OSVČ. Účast dlužníka v s.r.o. jakožto společníka i jednatele oddlužení nebrání. Obchodní podíl v s.r.o. (nebo akcie v a.s.) jsou majetkovou hodnotou, kterou je třeba uvést v seznamu majetku. Obchodní podíl tak může být v rámci insolvenčního řízení zpeněžen, poté, co je insolvenčním správcem sepsán do majetkové podstaty. V případě, že tento majetek zamlčíte, může být toto zamlčení soudem vyhodnoceno jako nepoctivý záměr a může dojít ke zrušení oddlužení a prohlášení konkurzu. Doporučujeme tedy podíl vždy uvést, protože insolvenční správce standardně kontroluje i účast dlužníka v obchodních korporacích.

Návrh na oddlužení OSVČ

OSVČ musí podat stejně jako fyzická osoba návrh na povolení oddlužení. Od novely insolvenčního návrhu v roce 2019, jak bylo zmíněno výše, již NEmusí být v průběhu oddlužení splaceno alespoň 30 % celkových přihlášených dluhů. Insolvenční návrh na povolení oddlužení musí být podán advokátem, insolvenční správcem, notář, exekutorem nebo tzv. akreditovaná osoba.
S návrhem na povolení oddlužení Vám rádi pomůžeme, vše jde vyřídit online bez nutnosti osobního setkání. Nyní poskytujeme i zcela bezplatnou konzultaci ohledně celého procesu oddlužení. Neváhejte se na nás obrátit.

Kategorie: Články

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *